PRIVATLIVSPOLITIK

 

1.    INTRODUKTION

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Webia indsamler og anvender dine personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med Webias behandling af dine personoplysninger.

 

2.    PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger betyder enhver oplysning, der kan identificere dig, herunder – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger relateret til dig eller din arbejdsplads (samlet betegnet “Personoplysninger”).

 

  1. PERSONOPLYSNINGER SOM WEBIA INDSAMLER OG BEHANDLER

Webia indsamler og behandler dine Personoplysninger med henblik indgåelse og opfyldelse af aftale om levering af tjenesteydelser, herunder levering af diverse IT-løsninger, fakturering og kundeadministration (herefter ”Tjenester”).  

 

De Personoplysninger, som Webia indsamler og behandler kan blandt andet omfatte kontaktoplysninger som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og lignende.

 

4.    VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

De Personoplysninger som Webia indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke.  

 

Webia kan dog videregive dine Personoplysninger til tredjeparter (som f.eks. Webias samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere de ønskede Tjenester til dig. I disse tilfælde vil Webia kun videregive dine Personoplysninger til tredjeparter, som kan behandle din Personoplysninger med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. Webia vil implementere passende kontrol med tredjeparters behandling af dine Personoplysninger.

 

Webia kan herudover være forpligtet til at videregive dine Personoplysninger i medfør af lovgivninger eller lignende.

 

5.    OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONOPLYSNINGER

Webia vil kun behandle og opbevare dine Personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål og herefter i højst en periode   12 måneder. Efter udløbet af denne periode vil Webia slette alle dine Personoplysninger.

 

6.    BEHANDLINGSSIKKERHED

Webia vil implementere og gennemføre nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

Webia vil gennemføre nødvendig undervisning og træning af sine medarbejdere med henblik på at sikre passende behandling af dine Personoplysninger.

Hvis Webia videregiver dine Personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med punkt 4 ovenfor, vil Webia sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

 

7.    TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

I det omfang Webias behandling af dine Personoplysninger måtte ske på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte Webia.

Din tilbagekalde af dit samtykke betyder typisk, at Webia vil ophøre med at behandle dine Personoplysninger. 

Du kan finde kontaktoplysninger til Webia ved at klikke nederst i denne Privatlivspolitik.

 

8.    INDSIGTSRET

Du kan anmode om at få oplyst, hvorvidt Webia behandler oplysninger om dig, og i givet fald få oplyst:

·      hvilke Personoplysninger, der behandles om dig,

·      formålet med behandlingen,

·      om dine Personoplysninger er videregivet til tredjeparter,

·      hvor længe dine Personoplysninger vil blive opbevaret,

·      dine rettigheder,

·      hvor dine Personoplysninger stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos dig,

·      forekomsten af automatiske afgørelser, og

·      om dine Personoplysninger overføres til tredjelande, og i givet fald, hvordan Webia har sikret passende beskyttelse af dine Personoplysninger.

Du har ret til at modtage en kopi af ovenstående oplysninger.

 

9.    ØVRIGE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at Webia behandler dine Personoplysninger, herunder med henblik på direkte markedsføring.

Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret Personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller behandles i strid med gældende lovgivning.

Du har ret til at anmode om, a Webia begrænser behandlingen af dine Personoplysninger. Dette kan du eksempelvis gøre, hvis oplysninger er urigtige eller vildledende, men at du ikke ønsker dem slettet.

 

10.  RET TIL BLIVE GLEMT

Du har ret til at anmode om, at Webia sletter dine Personoplysninger, hvis:

·           dine Personoplysninger ikke længere er nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet,

·           du tilbagekalder dit samtykke, og Webia ikke har anden hjemmel til at behandle dine Personoplysninger,

·           du gør indsigelse mod, at Webia behandler dine Personoplysninger med henblik på direkte markedsføring,

·           behandlingen af dine Personoplysninger er ulovlig, eller

·           det følger af lovgivningen, at dine Personoplysninger skal slettes.

 

11.  KLAGE

Du kan til enhver tid kontakte Webia, hvis du mener, at Webia behandler dine Personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til enhver tid at klage til Datatilsynet, f.eks. hvis du ikke når til enighed med Webia.

Du finder Datatilsynet kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

12. DATAPORTABILITET

Du kan i visse tilfælde have ret til at modtage Personoplysninger, som du har selv har givet til Webia på en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart form og til at overføre disse Personoplysninger til en anden virksomhed/dataansvarlig.

Hvis det er teknisk muligt, kan du anmode om, at Webia direkte overfører disse Personoplysninger en anden virksomhed/dataansvarlig.

 

13. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Dine Personoplysninger kan i vise tilfælde blive overført til og behandlet eller opbevaret i lande uden for EU, f.eks. ved opbevaring i cloud eller udsendelse af nyhedsbreve gennem tredjeparter.

Webia vil i disse tilfælde træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine Personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Persondatapolitik.

 

14. ÆNDRINGER

Webia forbeholder sig retten til at ændre denne Persondatapolitik fra tid til anden.  

Webias til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på denne side. Webia kan dog også vælge at informere dig på anden vis, hvis der er tale om væsentlige ændringer i Persondatapolitikken.

 

15. KONTAKTOPLYSNINGER

Webia

Algade 31, 2 sal

9000 Aalborg

E-mail: info@webia.dk

CVR-nr.: 25351754